Obchodní podmínky

Objednávka zboží

Společnost KOJI, spol. s r.o., IČ: 12895644 sídlem Zelenohorská 986, 398 11 Protivín provozuje webové stránky www.koji-svitidla.cz a také internetový obchod www.shop-rozsvitsi.cz. Seznam zboží na stránkách www.shop-rozsvitsi.cz je katalogem osvětlovací techniky. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.
K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.
Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Dodavatel má právo zrušit objednávku, pokud si zákazník objednal zboží, které již není možné dodat.

Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako „Změna stavu objednávky“ či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí objednávku. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.
Cena za dopravu zboží činí 109 Kč s DPH v případě zvolení přepravní služby GEIS na dobírku. V případě platby bankovním převodem doprava činí 89 Kč s DPH. Balné je zdarma. Při nákupu nad 2000Kč je poštovné zdarma.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době GEIS nebo jiným přepravcem, obvykle do 2-7 pracovních dnů v případě, že je zboží označené „skladem ihned k odeslání“. V případě, že je zboží označené „skladem“ nebo „skladem u výrobce“ – nemusí nutně znament, že je zboží na našem vlastním skladě, ale u externích skladů dodavatelů a výrobců. Dodací lhůta v případě „skladem“ nebo „skladem u výrobce“ je obvykle od 7-14 dnů. Může dosáhnout i 30-180 dnů v závislosti na produktu a poptávce. V případě, že je zboží označeno „svítidlo na objednávku“ – dodací lhůta je do 30-65 dnů od závazného potvrzení objednávky. Zákazník si může dodací lhůtu ověřit telefonicky nebo e-mailem.

Uvedené dodací lhůty u zboží jsou pouze orientační a neneseme za ně žádnou zodpovědnost. Dodací lhůtu ke konkrétnímu zboží si může zákazník ověřit telefonicky. Za iInformace, které dostáváme z externích skladů našich dodavatelů neručíme a často se v závislosti na čase a poptávce mění. Snažíme se zkrátit dobu dodání vždy na nejnižší možnou. Zboží, u kterého je uvedeno Skladem u výrobce se rozumí, že je u externího skladu dodavatele. Tyto informace dostáváme od našich dodavatelů, ale bohužel nejsou vždy přesné. Může dojít ke zpoždění zásilky nebo zrušení objednávky, pokud zboží není možné dodat.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. Provozovatel má právo v případě neschopnosti dodavatele nebo výrobce zboží dodat, stornovat objednávku.
Je-li zboží zasíláno na dvakrát v různém časovém období, např. z důvodu že není skladem, platíte dopravné pouze jednou !

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel po celé České republice a to mimo případ, kdy si objednatel zvolí vyzvednutí zboží na pobočce. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Cena za dopravné a balné firmou GEIS činí 109,- Kč s DPH. V případě platby bankovním převodem doprava a balné činí 89 Kč s DPH. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám. Z aktuálních dopravních možností si zákazník vybírá při vyplňování objednávky.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má více možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím GEIS nebo bankovním převodem.
Při zvolení dopravy GEIS je možnost platby kartou při převzetí zboží, u osobního odběru je možnost platby kartou na pobočce.
Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad. Daňový doklad je zaslán zákazníkovi také na jeho e-mailovou adresu.

Převzetí zboží

V případě doručení zboží dopravní službou GEIS  je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku a následně zjištěno poškození doručeného zboží, oznamte tuto skutečnost telefonicky na 731 131 960. Nahlášení poškozeného zboží je možné do 3 dnů od převzetí zboží – na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba a záruční list

Prodejce ke každému prodanému zboží vystavuje doklad čili fakturu nebo prodejku, která slouží jako záruční list a je tedy vystavena se všemi potřebnými údaji (název, cena, množství…), které slouží pro případné uplatnění reklamace.

Pokud zboží není odebráno osobně, převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy přepravce předá zboží kupujícímu a tím začíná běžet záruční doba.

Prodávající odpovídá za vady, které objevil na zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby.
Záruku nelze uplatnit na zboží, kterému již vypršela záruční doba. Také se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním a na zboží poškozené živly. Prodávající také neodpovídá za vady vzniklé neodbornou instalací, za zanedbání péče o výrobek či nedodržení pokynů od výrobce.

POZOR: Na žárovky (světelné zdroje), které jsou součásti zakoupeného svítidla a jsou tak zcela zdarma, se nevztahuje záruka, jde o reklamní předmět!!!

Zákonná záruční doba trvá 24 měsíců.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě Shop-Rozsvitsi.cz, zašle e-mail na adresu shop@koji-svitidla.cz, v němž uvede zejména typ výrobku, jeho kód, číslo faktury nebo číslo objednávky a popis závady. Vhodné je také i přiložení fotografií dokumentujících závadu. Do dvou pracovních dnů bude zákazník kontaktován a budou mu sděleny informace o dalším postupu včetně adresy, kam zákazník zašle reklamované zboží.
Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalům, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.
V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě).
V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace

Dodavatel či výrobce posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má zákazník (spotřebitel) právo do 50 dnů od doručení zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu. Kupující (nespotřebitel) nemá právo na vrácení zboží do 14 dnů od doručení zboží.

Zboží musí být nepoužité, zabalené v originálním obalu, nepoškozené, vhodné pro další prodej. Balení musí obsahovat veškeré původní příslušenství. Odstoupení od kupní smlouvy je třeba oznámit do 50 dní od doručení zboží. Zásilku vráceného zboží je třeba odeslat na vlastní náklady a to do 50 dnů od doručení kurýrní službou.

V případě vrácení kompletní objednávky je dodavatel povinen vrátit „zaplacenou finanční částku“ do 14 dnů. Mezi tyto vracené finanční částky patří rovněž nejlevnější možné náklady na dopravu. Následné vrácení výrobku podnikateli však provádí spotřebitel na vlastní náklady. Podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Při zaslání vráceného zboží dobírkou, nebude tato přijata! U vrácené zásilky musí být přiložena kopie daňového dokladu vydaného dodavatelem. Před vrácením zboží nás prosím kontaktujte e-mailem nebo telefonicky, abychom Vaši zásilku očekávali. Peníze budou vráceny poštovní poukázkou nebo na účet podle přání zákazníka.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu shop@koji-svitidla.cz nebo písemně na adresu dodavatele. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, a předložit originál dokladu o koupi zboží.
Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět na adresu dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).
V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 14 dnů po vrácení zboží.  Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

Zpětný odběr obalů, žárovek, zářivek a svítidel zdarma

Informujeme vás, že máte možnost vrátit zpět obaly, žárovky, zářivky a svítidla zdarma u společnsti KOJI, spol. s r.o. na adrese Zelenohorská 986, 398 11 Protivín od PO do NE od 9:00 -18:00 hod. Společnost je zaregistrována v kolektivním systému sběru odpadu provozovaného společností EKOLAMP.

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Pokud zákazník objednává zboží z jiné zěmě než je Česká republika nebo žádá o zaslání zboží do jiné země, tak v případě sporů probíhá vše u soudů v České republice a podléhá českému zákonu. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.